Bedoukian     Laser Vibrometer


Home

Animal Taxa
  Order Index
  Families A-Z
  » Genus A-Z
  Species A-Z
  Common Names A-Z
  All Families
  All Common Names

Plant Taxa
Semiochemicals
Floral Compounds
Semiochemical Detail
Semiochemicals & Taxa
Synthesis
Control
Invasive spp.
References
Abstract
Guide
Print
Email to a Friend
Kindly Donate for The Pherobase

Genus Index - L

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Select a genus from the list below to view its details:

Genus - - Family : Subfamily : Tribe
Labdia - - Cosmopterigidae : Cosmopteriginae
Labidomera - - Chrysomelidae : Chrysomelinae : Doryphorini
Labidus - - Formicidae : Ecitoninae : Ecitonini
Lacanobia - - Noctuidae : Hadeninae : Hadenini
Laccophilus - - Dytiscidae : Laccophilinae : Laccophilini
Laccopterum - - Carabidae : Scaritinae : Scaritini
Lacerta - - Lacertidae
Lachnus - - Lachnidae : Lachninae : Lachnini
Lacinipolia - - Noctuidae : Hadeninae : Hadenini
Lacon - - Elateridae : Agrypninae
Laetilia - - Chamaemyiidae : Chamaemyiinae : Leucopini
Lagria - - Lagriidae : Lagriinae
Lambdina - - Geometridae : Ennominae : Ourapterygini
Lampetra - - Petromyzontidae : Petromyzontinae
Lamprolonchaea - - Lonchaeidae : Lonchaeinae : Earomyiini
Lampronia - - Incurvariidae : Lamproniinae
Lamprothripa - - Noctuidae : Sarrothripinae
Laphria - - Asilidae : Laphriinae
Lardoglyphus - - Acaridae : Acarinae
Larinus - - Curculionidae : Lixinae : Lixini
Lariophagus - - Pteromalidae : Pteromalinae
Larra - - Sphecidae : Larrinae
Lasconotus - - Colydiidae : Colydiinae : Synchitini
Lasioderma - - Anobiidae : Xyletininae : Lasiodermini
Lasiodora - - Theraphosidae
Lasioglossum - - Halictidae : Halictinae : Halictini
Lasius - - Formicidae : Formicinae : Lasiini
Lathrimaeum - - Staphylinidae : Omaliinae
Latridius - - Latridiidae : Latridiinae
Latrodectus - - Theridiidae : Latrodectinae
Latronympha - - Tortricidae : Olethreutinae : Grapholitini
Laupala - - Gryllidae : Trigonidiinae : Trigonidiini
Lebia - - Carabidae : Lebiinae : Lebiini
Lebidia - - Carabidae : Lebiinae : Lebiini
Leeuwenia - - Phlaeothripidae : Phlaeothripinae : Leeuweniini
Leguminivora - - Tortricidae : Olethreutinae : Grapholitini
Leichenum - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Leichenini
Leiobunum - - Sclerosomatidae : Leiobuninae
Leiochrodes - - Tenebrionidae : Diaperinae : Leiochrini
Leiophron - - Braconidae : Euphorinae
Leiopus - - Cerambycidae : Lamiinae
Leistus - - Carabidae : Nebriinae : Nebriini
Leiurus - - Buthidae
Lema - - Chrysomelidae : Criocerinae
Lemnalia - - Nephtheidae
Leonardesmus - - Nearctodesmidae
Lepeophtheirus - - Caligidae
Leperisinus - - Scolytidae : Hylesininae : Hylesinini
Lepidiota - - Scarabaeidae : Melolonthinae : Melolonthini
Lepidoglyphus - - Glycyphagidae
Lepispilus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Heleini
Leptanilla - - Formicidae : Leptanillinae : Leptanillini
Leptinotarsa - - Chrysomelidae : Chrysomelinae : Doryphorini
Leptocorisa - - Coreidae : Micrelytrinae : Leptocorisini
Leptodesmus - - Polydesmidae
Leptogastrus - - Tenebrionidae : Lagriinae : Adeliini
Leptogenys - - Formicidae : Ponerinae : Ponerini
Leptoglossus - - Coreidae : Coreinae : Anisoscelidini
Leptoiulus - - Julidae : Julinae
Leptometopa - - Milichiidae : Madizinae
Leptonycteris - - Phyllostomidae : Glossophaginae
Leptopilina - - Figitidae : Eucoilinae
Leptopterna - - Miridae : Mirinae : Stenodemini
Leptostales - - Geometridae : Sterrhinae : Scopulini
Leptostylus - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthocinini
Leptoterna - - Miridae : Mirinae : Stenodemini
Leptothorax - - Formicidae : Myrmicinae : Leptothoracini
Leptothrips - - Phlaeothripidae : Phlaeothripinae : Hoplothripini
Lepturges - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthocinini
Leptusa - - Staphylinidae : Aleocharinae : Homalotini
Lesmone - - Noctuidae : Catocalinae
Lesticus - - Carabidae : Pterostichinae : Pterostichini
Lestrimelitta - - Apidae : Apinae : Meliponini
Lethe - - Nymphalidae : Satyrinae
Lethenteron - - Petromyzontidae : Petromyzontinae : Lampetrini
Lethocerus - - Belostomatidae : Lethocerinae
Lethrinus - - Lethridae : Lethrininae
Leucania - - Noctuidae : Hadeninae : Hadenini
Leucinodes - - Crambidae : Pyraustinae
Leucoma - - Lymantriidae : Orgyiinae : Lymantriini
Leucophaea - - Oxyhaloidae : Oxyhaloinae
Leucopis - - Chamaemyiidae : Chamaemyiinae : Leucopini
Leucoptera - - Lyonetiidae : Cemiostominae
Leuroperna - - Plutellidae : Plutellinae
Levesta - - Staphylinidae : Omaliinae
Lichnanthe - - Glaphyridae : Glaphyrinae
Licinus - - Carabidae : Licininae : Licinini
Lilaea - - Tabanidae : Chrysopsinae : Bouvieromyiini
Limenitis - - Nymphalidae : Limenitidinae : Limenitidini
Limnaecia - - Cosmopterigidae : Cosmopteriginae
Limnebius - - Hydraenidae : Hydraeninae : Limnebiini
Limnephilus - - Limnephilidae : Limnephilinae : Limnephilini
Limnozetes - - Limnozetidae
Limonia - - Tipulidae : Limoniinae : Limoniini
Limonius - - Elateridae : Denticollinae : Athoini
Limothrips - - Thripidae : Thripinae : Chirothripini
Linaeidea - - Chrysomelidae : Chrysomelinae
Lincus - - Pentatomidae : Discocephalinae : Ochlerini
Lindsleya - - Meloidae
Linepithema - - Formicidae : Dolichoderinae : Tapinomini
Linyphia - - Linyphiidae : Linyphiinae
Liolaemus - - Iguanidae : Tropidurinae : Liolaemini
Liometopum - - Formicidae : Dolichoderinae
Liopinus - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthocinini
Liostenogaster - - Vespidae : Stenogastrinae
Liothrips - - Phlaeothripidae : Phlaeothripinae : Hoplothripini
Liotrichus - - Elateridae : Prosterninae
Lipaphis - - Aphididae : Aphidinae : Macrosiphini
Liparetrus - - Scarabaeidae
Liposcelis - - Liposcelididae : Liposcelidinae
Liriomyza - - Agromyzidae : Phytomyzinae
Liris - - Crabronidae : Crabroninae : Larrini
Lispocephala - - Muscidae : Coenosiinae : Coenosiini
Listroderes - - Curculionidae : Cyclominae : Rhythirrinini
Listronotus - - Curculionidae : Cyclominae : Rhythirrinini
Litargus - - Mycetophagidae : Mycetophaginae
Lithacodia - - Noctuidae : Eustrotiinae : Eustrotiini
Litholomia - - Noctuidae : Hadeninae : Xylenini
Lithomoia - - Noctuidae : Hadeninae : Xylenini
Lithophane - - Noctuidae : Hadeninae : Xylenini
Litoria - - Hylidae : Pelodryadinae
Lixodessa - - Gelechiidae : Stomopteriginae
Lobesia - - Tortricidae : Olethreutinae : Olethreutini
Loboglomeris - - Glomeridae
Lobophora - - Geometridae : Larentiinae : Lobophorini
Lobophytum - - Alcyoniidae
Locusta - - Acrididae : Oedipodinae : Locustini
Loktanella - - Rhodobacteraceae
Lomanaltes - - Noctuidae : Hypeninae
Lomechusa - - Staphylinidae : Aleocharinae : Myrmedoniini
Lomographa - - Geometridae : Ennominae : Baptini
Lonchaea - - Lonchaeidae : Lonchaeinae : Lonchaeini
Longipeditermes - - Nasutitermitidae : Nasutitermitinae
Longitarsus - - Chrysomelidae : Alticinae : Longitarsini
Lonomia - - Saturniidae : Hemileucinae
Lontra - - Mustelidae : Lutrinae
Lopidea - - Miridae : Orthotylinae : Orthotylini
Lordithon - - Staphylinidae : Tachyporinae : Mycetoporini
Loricula - - Loriculidae
Lorocera - - Carabidae : Loricerinae : Lorocerini
Lorostemma - - Carabidae : Carabinae : Agonini
Loxa - - Pentatomidae
Loxagrotis - - Noctuidae : Noctuinae
Loxandrus - - Carabidae : Pterostichinae : Loxandrini
Loxocrepis - - Carabidae : Carabinae : Agonini
Loxodactylus - - Carabidae : Pterostichinae : Pterostichini
Loxodonta - - Elephantidae : Elephantinae : Elephantini
Loxostege - - Crambidae : Pyraustinae
Luceria - - Noctuidae : Ophiderinae
Lucidina - - Lampyridae : Lampyrinae
Lucidota - - Lampyridae : Lampyrinae
Lucilia - - Calliphoridae : Calliphorinae : Luciliini
Luciola - - Lampyridae : Luciolinae
Luehdorfia - - Papilionidae : Parnassiinae : Parnassiini
Luperina - - Noctuidae : Hadeninae : Apameini
Lutjanus - - Lutjanidae : Lutjaninae
Lutra - - Mustelidae : Lutrinae
Lutzomyia - - Psychodidae : Phlebotominae
Lycaeides - - Lycaenidae : Polyommatinae
Lycaon - - Canidae : Caninae
Lycia - - Geometridae : Ennominae : Bistonini
Lyclene - - Arctiidae : Lithosiinae
Lycorea - - Nymphalidae : Lycoreinae
Lycoriella - - Sciaridae
Lycorma - - Fulgoridae : Aphaeninae
Lycosa - - Lycosidae : Lycosinae
Lyctocoris - - Anthocoridae : Lyctocorinae : Lyctocorini
Lycus - - Lycidae : Lycinae : Calopterini
Lydoceras - - Meloidae : Meloinae
Lydus - - Meloidae : Meloinae : Lyttini
Lygaeus - - Lygaeidae : Lygaeinae : Lygaeini
Lygestria - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Cyphaleini
Lygocoris - - Miridae : Mirinae : Mirini
Lygus - - Miridae : Mirinae : Mirini
Lymantria - - Lymantriidae : Orgyiinae : Lymantriini
Lyonetia - - Lyonetiidae : Lyonetiinae
Lype - - Psychomyiidae
Lysiphlebia - - Aphidiidae : Aphidiinae : Aphidiini
Lysiphlebus - - Aphidiidae : Aphidiinae : Aphidiini
Lysmata - - Hippolytidae
Lytta - - Meloidae : Meloinae : Lyttini

 
Back to top
 
Citation: El-Sayed AM 2014. The Pherobase: Database of Insect Pheromones and Semiochemicals. <http://www.pherobase.com>.
2003-2014 The Pherobase - Extensive Database of Insect Pheromones and Semiochemicals. Ashraf M. El-Sayed.
Page created on 22-February-2014