Bedoukian     Laser Vibrometer


Home

Animal Taxa
  Order Index
  Families A-Z
  » Genus A-Z
  Species A-Z
  Common Names A-Z
  All Families
  All Common Names

Plant Taxa
Semiochemicals
Floral Compounds
Semiochemical Detail
Semiochemicals & Taxa
Synthesis
Control
Invasive spp.
References
Abstract
Guide
Print
Email to a Friend
Kindly Donate for The Pherobase

Genus Index - B

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Select a genus from the list below to view its details:

Genus - - Family : Subfamily : Tribe
Bactra - - Tortricidae : Olethreutinae : Olethreutini
Bactrocera - - Tephritidae : Dacinae : Dacini
Bactrothrips - - Phlaeothripidae : Idolothripinae : Idolothripini
Badister - - Carabidae : Licininae : Licinini
Bagrada - - Pentatomidae : Pentatominae : Strachiini
Banasa - - Pentatomidae : Pentatominae : Pentatomini
Barbara - - Tortricidae : Olethreutinae : Eucosmini
Barombiella - - Chrysomelidae
Baronia - - Papilionidae : Baroniinae : Baroniini
Barsine - - Arctiidae : Lithosiinae : Lithosiini
Basilarchia - - Nymphalidae : Nymphalinae : Nymphalini
Bassianus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Tenebrionini
Batrachedra - - Batrachedridae : Batrachedrinae
Battaristis - - Gelechiidae : Anacampsinae
Battus - - Papilionidae : Papilioninae : Troidini
Bembecia - - Sesiidae : Sesiinae : Synanthedonini
Bembidion - - Carabidae : Carabinae : Bembidiini
Bembix - - Sphecidae : Nyssoninae : Bembicini
Bephratelloides - - Eurytomidae : Eurytominae
Bibloporus - - Pselaphidae : Pselaphinae : Dimerini
Bicyclus - - Nymphalidae : Satyrinae : Satyrini
Bilobella - - Neanuridae : Neanurinae
Biosteres - - Braconidae : Opiinae : Opiini
Biprorulus - - Pentatomidae : Pentatominae : Rhynchocorini
Bishopella - - Phalangodidae
Bisigna - - Oecophoridae : Oecophorinae
Biston - - Geometridae : Ennominae : Bistonini
Blaberus - - Blaberidae : Blaberinae
Blacodatus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Opatrini
Blaniulus - - Blaniulidae : Blaniulinae : Blaniulini
Blanus - - Amphisbaenidae : Amphisbaeninae
Blaps - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Blaptini
Blastesthia - - Tortricidae : Olethreutinae : Eucosmini
Blastophagus - - Scolytidae : Hylesininae : Tomicini
Blatta - - Blattidae : Blattinae
Blattella - - Blattellidae : Blattellinae
Bledius - - Staphylinidae : Oxytelinae : Thinobiini
Blennidus - - Carabidae : Pterostichinae : Pterostichini
Blenosia - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Opatrini
Blepharida - - Chrysomelidae : Alticinae : Alticini
Blepharidopterus - - Miridae : Orthotylinae : Orthotylini
Blepharita - - Noctuidae : Cuculliinae
Blepharosis - - Noctuidae : Hadeninae
Bleptina - - Noctuidae : Herminiinae
Blitopertha - - Scarabaeidae : Rutelinae : Rutelini
Blitophaga - - Silphidae : Nicrophorinae : Nicrophorini
Boettcherisca - - Sarcophagidae : Miltogrammatinae : Miltogrammatini
Boisea - - Rhopalidae : Serinethinae
Bolitophagus - - Tenebrionidae : Diaperinae : Bolitophagini
Bolitotherus - - Tenebrionidae : Diaperinae : Bolitophagini
Boliviamyia - - Tabanidae : Pangoniinae : Pangoniini
Bombus - - Apidae : Apinae : Bombini
Bombyx - - Bombycidae : Bombycinae : Bombycini
Bomolocha - - Noctuidae : Hypeninae
Bonagota - - Tortricidae : Tortricinae : Euliini
Boophilus - - Amblyommidae : Rhipicephalinae
Borus - - Hydrophilidae
Bostrichthys - - Eleotridae : Butinae
Bothriomyrmex - - Formicidae
Bothroponera - - Formicidae : Ponerinae : Ponerini
Bothynoderes - - Curculionidae : Cleoninae : Cleonini
Brachinus - - Carabidae : Brachininae : Brachinini
Brachmia - - Gelechiidae : Dichomeriinae
Brachodes - - Brachodidae : Brachodinae
Brachoria - - Xystodesmidae : Xystodesminae : Aphelorini
Brachycaudus - - Aphididae : Aphidinae : Macrosiphini
Brachydesmus - - Polydesmidae
Brachylomia - - Noctuidae : Hadeninae : Xylenini
Brachymeria - - Chalcididae : Chalcidinae : Chalicidini
Brachyponera - - Formicidae : Ponerinae : Ponerini
Brachyserphus - - Proctotrupidae
Brachysomus - - Curculionidae : Entiminae : Sciaphilini
Bracon - - Braconidae : Braconinae
Bradina - - Crambidae : Pyraustinae
Bradycellus - - Carabidae : Harpalinae : Harpalini
Bradysia - - Sciaridae
Bradytus - - Carabidae : Carabinae : Amarini
Brephos - - Geometridae : Ennominae
Brevicoryne - - Aphididae : Aphidinae : Macrosiphini
Brithys - - Noctuidae : Hadeninae
Brochymena - - Pentatomidae : Pentatominae : Halyini
Brontispa - - Hispidae : Hispinae
Broscosoma - - Carabidae : Broscinae : Broscini
Broscus - - Carabidae : Broscinae : Broscini
Brothylus - - Cerambycidae : Cerambycinae : Hesperophanini
Bruchophagus - - Eurytomidae : Eurytominae
Bruchus - - Bruchidae : Bruchinae : Bruchini
Bruneria - - Acrididae : Gomphocerinae
Brychius - - Haliplidae
Brycopia - - Tenebrionidae : Lagriinae : Adeliini
Bryotropha - - Gelechiidae : Gelechiinae
Bucculatrix - - Bucculatrigidae : Bucculatriginae
Bufo - - Bufonidae : Bufoninae
Bulbitermes - - Nasutitermitidae : Nasutitermitinae
Bupalus - - Geometridae : Ennominae
Buprestis - - Buprestidae : Buprestinae : Buprestini
Bursaphelenchus - - Aphelenchoididae : Bursaphelenchinae
Busseola - - Noctuidae : Xyleninae
Buthotus - - Buthidae
Buzonium - - Polyzoniidae
Byallius - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Cyphaleini
Byrrhus - - Byrrhidae : Byrrhinae : Byrrhini
Byrsax - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Bolitophagini

 
Back to top
 
Citation: El-Sayed AM 2014. The Pherobase: Database of Insect Pheromones and Semiochemicals. <http://www.pherobase.com>.
2003-2014 The Pherobase - Extensive Database of Insect Pheromones and Semiochemicals. Ashraf M. El-Sayed.
Page created on 22-February-2014