Bedoukian   RussellIPM   Laser Vibrometer


Home

Animal Taxa
  Order Index
  Families A-Z
  » Genus A-Z
  Species A-Z
  Common Names A-Z
  All Families
  All Common Names

Plant Taxa
Semiochemicals
Floral Compounds
Semiochemical Detail
Semiochemicals & Taxa
Synthesis
Control
Invasive spp.
References
Abstract
Guide
U-Chemo
Print
Email to a Friend
Kindly Donate for The Pherobase

Genus Index - A

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Select a genus from the list below to view its details:

Genus - - Family : Subfamily : Tribe
Aacanthocnema - - Psyllidae : Acizziinae
Ababa - - Thanerocleridae : Thaneroclerinae
Abacion - - Abacionidae
Abacomorphus - - Carabidae : Pterostichinae : Pterostichini
Abagrotis - - Noctuidae : Noctuinae : Noctuini
Abaris - - Carabidae : Pterostichinae : Pterostichini
Abax - - Carabidae : Pterostichinae : Pterostichini
Abedus - - Belostomatidae : Belostomatinae
Abraxas - - Geometridae : Ennominae : Boarmiini
Absidia - - Cantharidae : Cantharinae : Cantharini
Acalolepta - - Cerambycidae : Lamiinae : Monochamini
Acalymma - - Chrysomelidae : Galerucinae : Luperini
Acanthaclisis - - Myrmeleontidae : Myrmeleontinae : Acanthaclisini
Acanthinus - - Anthicidae : Anthicinae
Acanthocephala - - Coreidae : Coreinae : Acanthocephalini
Acanthocinus - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthocinini
Acanthocoris - - Coreidae : Coreinae : Acanthocorini
Acanthodactylus - - Lacertidae : Lacertinae : Eremiadini
Acanthoderes - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthoderini
Acanthogonyleptes - - Gonyleptidae : Gonyleptinae
Acantholeucania - - Noctuidae : Hadeninae
Acantholyda - - Pamphiliidae : Cephalciinae : Cephalciini
Acanthomyops - - Formicidae : Formicinae : Lasiini
Acanthopachylus - - Gonyleptidae : Pachylinae
Acanthoplusia - - Noctuidae : Plusiinae : Plusiini
Acanthoscelides - - Bruchidae : Bruchinae : Bruchini
Acanthoscurria - - Theraphosidae
Acanthosoma - - Acanthosomatidae : Acanthosomatinae
Acarus - - Acaridae : Argasinae
Aceratoneuromyia - - Eulophidae : Tetrastichinae
Acerophagus - - Encyrtidae : Encyrtinae
Achaea - - Noctuidae : Catocalinae
Achaearanea - - Theridiidae : Theridiinae
Acherontia - - Sphingidae : Sphinginae : Acherontiini
Acheta - - Gryllidae : Gryllinae : Gryllini
Achroia - - Pyralidae : Galleriinae
Achryson - - Cerambycidae : Cerambycinae : Achrysonini
Achthosus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Ulomini
Achyra - - Crambidae : Pyraustinae : Pyraustini
Acilius - - Dytiscidae : Dytiscinae : Aciliini
Acinonyx - - Felidae : Felinae : Acinonychini
Acinopus - - Carabidae : Harpalinae : Harpalini
Acladocricus - - Rhinocricidae
Acleris - - Tortricidae : Tortricinae : Tortricini
Aclytia - - Ctenuchidae : Ctenuchinae
Acmaeodera - - Buprestidae : Polycestinae : Acmaeoderini
Acmaeops - - Cerambycidae : Lepturinae : Rhagiini
Acoloithus - - Zygaenidae : Procridinae
Acompsia - - Gelechiidae : Dichomeriinae
Acorhinotermes - - Rhinotermitidae : Rhinotermitinae
Acosmetia - - Noctuidae : Hadeninae
Acossus - - Cossidae : Cossinae
Acrantophis - - Boidae : Sanziniinae
Acria - - Oecophoridae
Acritus - - Histeridae : Abraeinae : Acritini
Acrobasis - - Pyralidae : Phycitinae : Phycitini
Acrocercops - - Gracillariidae : Gracillariinae
Acrogalumna - - Galumnidae
Acrolepia - - Acrolepiidae : Acrolepiinae
Acrolepiopsis - - Acrolepiidae : Acrolepiinae
Acromyrmex - - Formicidae : Myrmicinae : Attini
Acronicta - - Noctuidae : Acronictinae : Acronictini
Acropolitis - - Tortricidae : Tortricinae : Archipini
Acrosternum - - Pentatomidae : Pentatominae : Pentatomini
Acrotaeniostola - - Tephritidae : Dacinae : Gastrozonini
Acrotomopus - - Curculionidae : Molytinae : Cholini
Acrotona - - Staphylinidae : Aleocharinae : Athetini
Acrotrichis - - Ptiliidae : Acrotrichinae
Acrythrosiphon - - Aphididae : Aphidinae : Macrosiphini
Actebia - - Noctuidae : Noctuinae : Agrotini
Actenodes - - Buprestidae : Buprestinae : Chrysobothrini
Actias - - Saturniidae : Saturniinae : Saturniini
Actinote - - Nymphalidae : Heliconiinae
Acupalpus - - Carabidae : Harpalinae : Stenolophini
Acutaspis - - Diaspididae : Aspidiotinae : Aspidiotini
Acutisoma - - Gonyleptidae : Goniosomatinae
Acyrthosiphon - - Aphididae : Aphidinae : Macrosiphini
Adalia - - Coccinellidae : Coccinellinae : Coccinellini
Adelges - - Adelgidae : Adelginae : Adelgini
Adelium - - Tenebrionidae : Lagriinae : Adeliini
Adelocera - - Elateridae : Agrypninae
Adelphobates - - Dendrobatidae : Dendrobatinae
Adelphocoris - - Miridae : Mirinae : Mirini
Adoncholaimus - - Oncholaimidae : Adoncholaiminae
Adonia - - Coccinellidae : Coccinellinae : Coccinellini
Adoretus - - Scarabaeidae : Rutelinae : Adoretini
Adoryacus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Opatrini
Adoxophyes - - Tortricidae : Tortricinae : Archipini
Adrapsa - - Noctuidae : Herminiinae
Adris - - Noctuidae : Calpinae : Calpini
Adrisa - - Cydnidae : Cydninae : Geotomini
Adrium - - Cerambycidae : Cerambycinae : Callidiopini
Adscita - - Zygaenidae : Procridinae : Procridini
Aedes - - Culicidae : Culicinae : Aedini
Aedia - - Noctuidae : Ophiderinae
Aegomorphus - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthoderini
Aegorhinus - - Curculionidae : Cyclominae : Aterpini
Aelia - - Pentatomidae : Pentatominae : Aeliini
Aenasius - - Encyrtidae : Tetracneminae
Aenictus - - Formicidae : Dorylinae : Aenictini
Aeolothrips - - Aeolothripidae : Aeolothripinae
Aerenea - - Cerambycidae : Lamiinae : Compsosomatini
Aeria - - Ithomiidae : Ithomiinae : Ithomiini
Aeroglyphus - - Acaridae : Aeroglyphidae
Aethes - - Tortricidae : Tortricinae : Cochylini
Aethina - - Nitidulidae : Nitidulinae
Aethria - - Ithomiidae
Aethus - - Cydnidae : Cydninae : Geotomini
Aethussius - - Alleculidae : Alleculinae : Alleculini
Afrixalus - - Hyperoliidae : Hyperoliinae
Afronothrus - - Trhypochthoniidae
Agabus - - Dytiscidae : Colymbetinae : Agabini
Agallia - - Cicadellidae : Agallinae
Agapeta - - Tortricidae : Tortricinae : Cochylini
Agapostemon - - Halictidae : Halictinae : Halictini
Agathemera - - Agathemeridae : Agathemerinae : Agathemerini
Agathia - - Geometridae : Geometrinae
Agathidium - - Leiodidae : Leiodinae : Agathidiini
Agathodes - - Crambidae : Pyraustinae : Spilomelini
Agelastica - - Chrysomelidae : Galerucinae : Hylaspini
Agelenopsis - - Agelenidae
Ageneotettix - - Acrididae : Gomphocerinae : Aulocarini
Agkistrodon - - Viperidae : Crotalinae
Aglae - - Apidae : Apinae : Euglossini
Aglais - - Nymphalidae : Heliconiinae
Aglaja - - Aglajidae
Aglyptodactylus - - Mantellidae : Laliostominae
Agnippe - - Gelechiidae : Gelechiinae : Litini
Agocephala - - Scarabaeidae
Agonopterix - - Oecophoridae : Depressariinae
Agonum - - Carabidae : Platyninae : Platynini
Agoraea - - Arctiidae : Arctiinae
Agraulis - - Nymphalidae : Heliconiinae
Agrilus - - Buprestidae : Agrilinae : Agrilini
Agriopis - - Geometridae : Ennominae : Bistonini
Agriopocoris - - Coreidae : Agriopocorinae
Agriotes - - Elateridae : Elaterinae : Agriotini
Agriphila - - Crambidae : Crambinae
Agrius - - Sphingidae : Sphinginae : Sphingini
Agrochola - - Noctuidae : Hadeninae : Xylenini
Agroecus - - Pentatomidae : Pentatominae
Agromyza - - Agromyzidae : Agromyzinae : Ophiomyiini
Agroperina - - Noctuidae : Amphipyrinae
Agrotis - - Noctuidae : Noctuinae : Agrotini
Agrypnus - - Elateridae : Agrypninae : Agrypnini
Ahasversus - - Silvanidae : Silvaninae
Ailuropoda - - Ursidae : Ailurinae
Aiolocaria - - Coccinellidae : Coccinellinae : Coccinellini
Alabama - - Noctuidae : Catocalinae
Alaus - - Elateridae : Agrypninae : Hemirhipini
Albuna - - Sesiidae : Sesiinae : Paranthrenini
Alcathoe - - Sesiidae : Sesiinae : Synanthedonini
Alcelaphus - - Bovidae : Antilopinae : Alcelaphini
Alces - - Cervidae : Capreolinae
Alchisme - - Membracidae : Membracinae : Hoplophorionini
Alcis - - Geometridae : Ennominae
Aleimma - - Tortricidae : Tortricinae : Tortricini
Aleochara - - Staphylinidae : Aleocharinae : Aleocharini
Aletia - - Noctuidae : Hadeninae
Aleurodicus - - Aleyrodidae : Aleurodicinae
Aleuroglyphus - - Acaridae : Acarinae
Allajulus - - Julidae : Julinae : Cylindroiulini
Alligator - - Alligatoridae : Alligatorinae : Alligatorini
Allograpta - - Syrphidae : Syrphinae
Allomyces - - Blastocladiaceae
Allonyx - - Cleridae : Clerinae
Allophyes - - Noctuidae : Cuculliinae
Allopsithyrus - - Apidae : Apinae : Bombini
Allotreus - - Cerambycidae : Cerambycinae : Phoracanthini
Alloxysta - - Figitidae : Charipinae : Alloxystini
Alosimus - - Meloidae : Meloinae : Lyttini
Alosterna - - Cerambycidae : Lepturinae : Lepturini
Alphitobius - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Alphitobiini
Alphitophagus - - Tenebrionidae : Diaperinae : Diaperini
Alpigenobombus - - Apidae : Apinae : Bombini
Alsodes - - Cycloramphidae : Alsodinae
Alsophila - - Geometridae : Alsophilinae
Altica - - Chrysomelidae : Alticinae : Alticini
Alydus - - Alydidae : Alydinae
Amara - - Carabidae : Carabinae : Amarini
Amarygmus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Amarygmini
Amata - - Arctiidae : Syntominae
Amathobius - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Opatrini
Amauris - - Danaidae : Danainae
Amblyomma - - Amblyommidae : Amblyomminae
Amblyopone - - Formicidae : Ponerinae : Amblyoponini
Amblypelta - - Coreidae : Coreinae : Dasynini
Amblyptilia - - Pterophoridae : Pterophorinae
Amblyseius - - Phytoseiidae : Amblyseiinae
Amblytelus - - Carabidae : Psydrinae : Amblytelini
Ambrosiodmus - - Scolytidae : Scolytinae : Scolytini
Ameerega - - Dendrobatidae : Colostethinae
Amitermes - - Termitidae : Amitermitinae
Ammoconia - - Noctuidae : Cuculliinae
Ammophila - - Sphecidae : Sphecinae
Amnestus - - Cydnidae : Amnestinae
Amorbia - - Tortricidae : Tortricinae : Sparganothini
Amorbus - - Coreidae : Coreinae : Amorbini
Ampedus - - Elateridae : Ampedinae : Ampedini
Amphicoma - - Glaphyridae : Amphicominae
Amphidora - - Tenebrionidae : Tenebrioninae
Amphimallon - - Scarabaeidae : Melolonthinae : Chasmatopterini
Amphion - - Sphingidae : Macroglossinae : Macroglossini
Amphipoea - - Noctuidae : Hadeninae : Apameini
Amphipyra - - Noctuidae : Amphipyrinae : Amphipyrini
Amphirhoe - - Cerambycidae : Cerambycinae : Rhopalophorini
Amphizoa - - Amphizoidae
Amplinus - - Platyrhacoidae : Euryurinae : Amplinini
Ampulex - - Ampulicidae : Ampulicinae : Ampulicini
Amrasca - - Cicadellidae : Deltocephalinae : Deltocephalini
Amsacta - - Arctiidae : Arctiinae : Spilosomini
Amyelois - - Pyralidae : Phycitinae : Phycitini
Anabolia - - Limnephilidae : Limnephilinae : Limnephilini
Anabrus - - Tettigoniidae : Tettigoniinae : Platycleidini
Anacamptodes - - Geometridae : Ennominae : Boarmiini
Anadenobolus - - Rhinocricidae
Anadevidia - - Noctuidae : Plusiinae
Anaglyptus - - Cerambycidae : Cerambycinae : Anaglyptini
Anagrapha - - Noctuidae : Plusiinae : Plusiini
Anagrus - - Mymaridae : Alaptinae : Anagrini
Anagyrus - - Encyrtidae : Tetracneminae : Anagyrini
Analeptura - - Cerambycidae : Lepturinae : Lepturini
Anania - - Crambidae : Pyraustinae
Anarsia - - Gelechiidae : Chelariinae
Anarta - - Noctuidae : Hadeninae : Hadenini
Anaspis - - Anaspidae : Anaspidinae : Anaspidini
Anastrangalia - - Cerambycidae : Lepturinae : Lepturini
Anastrepha - - Tephritidae : Trypetinae : Toxotrypanini
Anathix - - Noctuidae : Hadeninae : Xylenini
Anatis - - Coccinellidae : Coccinellinae : Coccinellini
Anatrichus - - Carabidae : Carabinae
Anatrychyntis - - Cosmopterigidae
Anaulaciulus - - Julidae : Julinae : Brachyiulini
Anausis - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Cyphaleini
Anavitrinella - - Geometridae : Ennominae
Anax - - Ashnidae : Ashninae
Anchomenus - - Carabidae : Platyninae : Platynini
Anchus - - Carabidae : Carabinae : Sphodrini
Ancistrocerus - - Vespidae : Eumeninae
Ancistrotermes - - Termitidae : Macrotermitinae : Microtermitini
Ancita - - Cerambycidae : Lamiinae : Rhodopinini
Ancylis - - Tortricidae : Olethreutinae : Eucosmini
Ancylocera - - Cerambycidae : Cerambycinae : Ancylocerini
Andraca - - Bombycidae : Oberthuerinae
Andrena - - Andrenidae : Andreninae : Andrenini
Androchela - - Geometridae : Ennominae
Andropolia - - Noctuidae : Hadeninae : Caradrinini
Aneflomorpha - - Cerambycidae : Cerambycinae : Elaphidiini
Anelaphus - - Cerambycidae : Cerambycinae : Elaphidiini
Anelosimus - - Theridiidae : Anelosiminae
Anguilla - - Anguillidae
Anhimella - - Noctuidae : Hadeninae : Eriopygini
Anicla - - Noctuidae : Noctuinae : Agrotini
Anisandrus - - Scolytidae : Scolytinae : Xyleborini
Anisodactylus - - Carabidae : Harpalinae : Harpalini
Anisodes - - Geometridae : Sterrhinae
Anisomorpha - - Pseudophasmatidae : Pseudophasmatinae : Anisomorphini
Anisopteromalus - - Pteromalidae : Pteromalinae
Anisosticta - - Coccinellidae : Coccinellinae : Coccinellini
Anisotoma - - Leiodidae : Leiodinae : Agathidiini
Anisotria - - Pyrochroidae : Pedilinae : Pedilini
Ankylopteryx - - Chrysopidae : Chrysopinae : Ankylopterygini
Anobium - - Anobiidae : Anobiinae : Anobiini
Anocentor - - Ixodidae : Haemaphysalinae
Anochetus - - Formicidae : Ponerinae : Odontomachini
Anomala - - Scarabaeidae : Rutelinae : Anomalini
Anomalipus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Platynotini
Anomalopterygella - - Limnephilidae : Limnephilinae : Limnephilini
Anomiopus - - Scarabaeidae : Scarabaeinae
Anomis - - Noctuidae : Calpinae : Anomini
Anopheles - - Culicidae : Anophelinae : Anophelini
Anoplocnemis - - Coreidae : Coreinae : Mictini
Anoplodera - - Cerambycidae : Lepturinae : Lepturini
Anoploderomorpha - - Cerambycidae : Lepturinae : Lepturini
Anoplogenius - - Carabidae : Harpalinae : Harpalini
Anoplolepis - - Formicidae : Formicinae : Lasiini
Anoplophora - - Cerambycidae : Lamiinae : Lamiini
Anotheca - - Hylidae : Hylinae
Anser - - Anatidae : Anatinae : Anserini
Ansonia - - Bufonidae
Antechinus - - Dasyuridae : Dasyurinae : Phascogalini
Antelope - - Bovidae : Antilopinae : Antilopini
Anthaxia - - Buprestidae : Buprestinae : Anthaxiini
Anthelephila - - Anthicidae : Anthicinae : Formicomini
Antheraea - - Saturniidae : Saturniinae : Saturniini
Antherophagus - - Cryptophagidae : Cryptophaginae : Cryptophagini
Anthia - - Carabidae : Anthiinae
Anthicus - - Anthicidae : Anthicinae : Anthicini
Anthocharis - - Pieridae : Pierinae : Anthocharidini
Anthocoris - - Anthocoridae : Anthocorinae
Anthomyia - - Anthomyiidae : Anthomyiinae : Anthomyini
Anthonomus - - Curculionidae : Curculioninae : Anthonomini
Anthophagus - - Staphylinidae : Omaliinae : Anthophagini
Anthophila - - Choreutidae : Choreutinae
Anthopleura - - Actiniidae
Anthrenus - - Dermestidae : Megatominae : Anthrenini
Anticarsia - - Noctuidae : Catocalinae
Anticlea - - Geometridae : Larentiinae : Hydriomenini
Antidorcas - - Bovidae : Antilopinae : Antilopini
Antilocapra - - Antilocapridae : Antilocaprinae
Antispila - - Heliozelidae : Heliozelinae
Antistrophus - - Cynipidae : Cynipinae : Aylacini
Antitrogus - - Scarabaeidae : Melolonthinae : Melolonthini
Aonidiella - - Diaspididae : Aspidiotinae : Aspidiotini
Aonyx - - Mustelidae : Lutrinae
Aotus - - Aotidae : Aotinae
Apamea - - Noctuidae : Hadeninae : Apameini
Apanteles - - Braconidae : Microgastrinae : Microgastrini
Apasis - - Tenebrionidae : Lagriinae : Adeliini
Apatania - - Limnephilidae : Limnephilinae : Limnephilini
Apateticus - - Pentatomidae : Asopinae
Apatolestes - - Tabanidae : Pangoniinae
Apeira - - Geometridae : Ennominae
Apelaunothrips - - Phlaeothripidae : Phlaeothripinae : Apelaunothripini
Apellatus - - Alleculidae : Alleculinae : Alleculini
Apenthecia - - Drosophilidae : Steganinae : Gitonini
Apfelbeckia - - Schizopetalidae
Aphaenogaster - - Formicidae : Myrmicinae : Pheidolini
Aphania - - Tortricidae : Olethreutinae : Eucosmini
Aphanotrigonum - - Chloropidae : Oscinellinae
Aphelia - - Tortricidae : Tortricinae : Archipini
Apheloria - - Xystodesmidae : Xystodesminae : Aphelorini
Aphidius - - Braconidae : Aphidiinae : Aphidiini
Aphidoletes - - Cecidomyiidae : Cecidomyiinae : Aphidoletini
Aphis - - Aphididae : Aphidinae : Aphidini
Aphodiplosis - - Cecidomyiidae : Cecidomyiinae : Clinodiplosini
Aphodius - - Scarabaeidae : Aphodiinae : Aphodiini
Aphomia - - Pyralidae : Galleriinae
Aphorista - - Endomychidae : Eumorphinae
Aphthona - - Chrysomelidae : Alticinae : Alticini
Aphytis - - Aphelinidae : Aphelininae
Apis - - Apidae : Apinae : Apinini
Aplocnemus - - Dasytidae : Rhadalinae
Apocephalus - - Phoridae : Metopininae : Metopinini
Apodiphus - - Pentatomidae : Pentatominae : Halyini
Apolygus - - Miridae : Mirinae : Mirini
Aporia - - Pieridae : Pierinae
Apotomis - - Tortricidae : Olethreutinae : Olethreutini
Apotomopterus - - Carabidae : Carabinae : Carabini
Apriona - - Cerambycidae : Lamiinae : Batocerini
Apristus - - Carabidae : Lebiinae : Lebiini
Aproaerema - - Gelechiidae : Anacampsinae
Apsena - - Tenebrionidae : Tenebrioninae
Apterostigma - - Formicidae : Myrmicinae : Attini
Apterotheca - - Tenebrionidae : Coelometopinae : Coelometopini
Aptinus - - Carabidae : Brachininae : Brachinini
Araecerus - - Anthribidae : Choraginae : Araecerini
Araeoncus - - Linyphiidae : Erigoninae
Araneus - - Araneidae : Araneinae
Archegozetes - - Trhypochthoniidae
Archiblatta - - Blattidae : Blattinae
Archidoris - - Archidorididae
Archimeessia - - Tineidae : Meesiinae
Archimerus - - Coreidae : Coreinae : Mictini
Archiocollius - - Carabidae : Lebiinae : Odacanthini
Archips - - Tortricidae : Tortricinae : Archipini
Archispirostreptus - - Spirostreptidae
Arctia - - Arctiidae : Arctiinae : Arctiini
Arctictis - - Viverridae : Paradoxurinae
Arctocephalus - - Otariidae : Arctocephalinae
Arcuator - - Chloropidae : Chloropinae
Ardistomis - - Carabidae : Scaritinae : Clivinini
Argas - - Argasidae : Otobinae
Argiope - - Araneidae : Argiopinae
Argogorytes - - Sphecidae : Nyssoninae
Argolamprotes - - Gelechiidae : Anomologinae
Argoporis - - Tenebrionidae : Tenebrioninae
Argyresthia - - Argyresthiidae : Argyresthiinae
Argyrodes - - Theridiidae : Argyrodinae
Argyrogramma - - Noctuidae : Plusiinae : Argyrogrammatini
Argyroploce - - Tortricidae : Olethreutinae : Olethreutini
Argyrotaenia - - Tortricidae : Tortricinae : Archipini
Arhopalus - - Cerambycidae : Spondylidinae : Asemini
Aridaeus - - Cerambycidae : Cerambycinae : Heteropsini
Armadillidium - - Armadillidiidae
Armigeres - - Culicidae : Culicinae : Aedini
Armitermes - - Nasutitermitidae : Nasutitermitinae
Aromia - - Cerambycidae : Cerambycinae : Callichromatini
Arotrophora - - Tortricidae : Tortricinae : Cnephasiini
Artaxa - - Lymantriidae : Orgyiinae : Lymantriini
Arthropterus - - Carabidae : Paussinae : Paussini
Artystona - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Titaenini
Asanada - - Scolopendridae : Scolopendrinae
Asaperda - - Cerambycidae : Lamiinae : Apomecynini
Asaphidion - - Carabidae : Carabinae : Bembidiini
Ascaphus - - Ascaphidae
Asceles - - Heteronemiidae : Necrosciinae
Ascia - - Pieridae : Pierinae : Pierini
Ascogaster - - Braconidae : Cheloninae
Ascotis - - Geometridae : Ennominae
Asemum - - Cerambycidae : Spondylidinae : Asemini
Asobara - - Braconidae : Alysiinae
Asphalus - - Tenebrionidae : Tenebrioninae : Tenebrionini
Aspidiotus - - Diaspididae : Aspidiotinae : Aspidiotini
Aspidophorus - - Sphindidae
Aspilapteryx - - Gracillariidae : Gracillariinae
Aspongopus - - Pentatomidae : Dinidorinae : Dinidorini
Astata - - Sphecidae : Astatinae
Asthena - - Geometridae : Larentiinae
Asthenoptycha - - Tortricidae : Tortricinae : Epitymbiini
Astrodesmus - - Gomphodesmidae
Astyleiopus - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthocinini
Astylidius - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthocinini
Astylopsis - - Cerambycidae : Lamiinae : Acanthocinini
Astylus - - Melyridae : Dasytinae
Ataxia - - Cerambycidae : Lamiinae : Pteropliini
Atelopus - - Bufonidae : Atelopodinae
Aterpia - - Tortricidae : Olethreutinae : Olethreutini
Atethmia - - Noctuidae : Cuculliinae
Athalia - - Tenthredinidae : Allantinae
Atherigona - - Muscidae : Phaoniinae : Atherigonini
Atherurus - - Hystricidae : Hystricinae
Athesis - - Ithomiidae : Ithomiinae : Tithoreini
Atheta - - Staphylinidae : Aleocharinae : Athetini
Athetis - - Noctuidae : Amphipyrinae
Athous - - Elateridae : Agrypninae : Athoini
Athyrtis - - Ithomiidae : Ithomiinae : Ithomiini
Atomaria - - Cryptophagidae : Atomariinae : Atomariini
Atrachya - - Chrysomelidae : Galerucinae
Atrichelaphinis - - Cetoniidae : Cetoniinae
Atrichopogon - - Ceratopogonidae : Forcipomyiinae
Atrijuglans - - Stathmopodidae : Stathmopodinae
Atrophaneura - - Papilionidae : Papilioninae : Troidini
Atta - - Formicidae : Myrmicinae : Attini
Attacus - - Saturniidae : Saturniinae
Attagenus - - Dermestidae : Attageninae : Attagenini
Atylotus - - Tabanidae : Tabaninae : Tabanini
Atypha - - Noctuidae : Amphipyrinae
Augasma - - Coleophoridae : Coleophorinae
Augochlora - - Halictidae : Halictinae : Augochlorini
Augochlorella - - Halictidae : Halictinae : Augochlorini
Augochloropsis - - Halictidae : Halictinae : Augochlorini
Aulacaspis - - Diaspididae : Diaspidinae : Diaspidini
Aulacoderus - - Anthicidae : Anthicinae : Microhorini
Aulacophora - - Chrysomelidae : Galerucinae : Luperini
Aulacorthum - - Aphididae : Aphidinae : Macrosiphini
Aulacosternum - - Coreidae : Coreinae : Dasynini
Aulocara - - Acrididae : Gomphocerinae
Aulonium - - Colydiidae : Colydiinae : Colydiini
Aulonopygus - - Spirostreptidae
Austrodoris - - Dorididae
Austropurcellia - - Pettalidae
Austrosimulium - - Simuliidae : Simuliinae : Simuliini
Austrotritia - - Oribotritiidae
Autalia - - Staphylinidae : Aleocharinae : Autaliini
Autocarabus - - Carabidae : Carabinae : Carabini
Autographa - - Noctuidae : Plusiinae : Plusiini
Autostreptus - - Spirostreptidae
Axylia - - Noctuidae : Noctuinae
Azteca - - Formicidae : Dolichoderinae : Tapinomini

 
Back to top
 
Citation: El-Sayed AM 2018. The Pherobase: Database of Pheromones and Semiochemicals. <http://www.pherobase.com>.
2003-2018 The Pherobase - Extensive Database of Pheromones and Semiochemicals. Ashraf M. El-Sayed.
Page created on 4-January-2018